Trường Đại học và chương trình Tấm bánh nghĩa tình

Trên địa bàn Hà Nội vào những ngày đầu tháng 2 năm 2018, trường Đại học Đại Nam đã tổ chức chương trình Tấm bánh nghĩa tình với việc gói gần 2000 chiếc bánh chưng, để dành tặng cho các […]

Read More