T3. Th8 16th, 2022

Đến năm 2021 thi THPT sẽ làm trên máy tính

5 min read

Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Dự kiến đến năm 2021 thì Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ áp dụng hình thức thi trên máy tính thay vì làm bài thủ công như trước đây.

Trong Đề án, Bộ GD&ĐT ghi rõ: “Ổn định phương thức tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH,CĐSP, TCSP hệ chính quy từ năm 2018 – 2020 và định hướng tổ chức thi THPT quốc gia từ năm 2021”.

Theo đó, năm học 2017 – 2018, Bộ GD&ĐT đã đưa ra lộ trình: Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình GDPT mới. Về bài thi, môn thi, trong các năm 2018, 2019 và 2020, được giữ ổn định như năm 2017.

Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Theo Bộ GD&ĐT, để triển khai định hướng thi trên máy tính từ năm 2021 nên cần chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi trên máy tính, phần mềm quản lý và tổ chức thi… Dự kiến xây dựng 25 trung tâm tổ chức vệ tinh của Bộ tại nhiều khu vực khác nhau trên cả nước, để triển khai tổ chức thi thử nghiệm trên máy tính giúp thí sinh ở các tỉnh giảm chi phí đi lại, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Xây dựng mô đun biên soạn câu hỏi thô trực tuyến phục vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trực tuyến, đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá năng lực cán bộ, giáo viên…

Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Sẽ có 2 khối kiến thức trong đề thi

Về nội dung thi, trong đề án ghi rõ: năm 2018 nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 cấp THPT, chủ yếu là lớp 12 THPT.

Năm 2019 và 2020 thì nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12 THPT.

Theo đó, Bộ đưa ra hai khối kiến thức là: Khối kiến thức cơ bản ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng, đảm bảo hầu hết thí sinh đáp ứng được yêu cầu.

Khối kiến thức ở mức độ vận dung cao, chỉ những học sinh có học lực từ khá trở lên mới đáp ứng được yêu cầu này, có tác dụng phân hoá cao, lựa chọn được học sinh có năng lực phù hợp, làm căn cứ để các trường ĐH, CĐ, TC sử dụng tin tức tuyển sinh.

Ảnh minh họa

Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức, kỹ năng tổng hợp, liên môn, kinh nghiệm sống, hiểu biết xã hội để trả lời. Đề thi không đặt nặng yêu cầu ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.

Đại học được bổ sung hình thức thi phỏng vấn, viết luận, kiểm tra IQ

Theo đề án, với các trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để tuyển sinh thì phải lựa chọn và công bố các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia sẽ được dùng để xét tuyển đối với từng ngành đào tạo của trường (các môn xét tuyển) và công bố môn thi chính (nếu có) trong số các môn xét tuyển đối với từng ngành đào tạo của trường, yêu cầu các môn thi phải phù hợp với ngành, nghề đào tạo của nhà trường.

Với các trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển có thể bổ sung các hình thức khác như: thi bổ sung, phỏng vấn, viết luận, kiểm tra IQ theo quy định của Quy chế tin tức tuyển sinh.

Các trường ĐH, CĐ không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để tuyển sinh vào trường thì phải xây dựng đề án tuyển sinh riêng và công bố công khai. Đề án tuyển sinh riêng cần chỉ rõ phương thức tuyển sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.