12 Tháng Sáu, 2024

Tìm hiểu lịch sử 3 lần chống quân Nguyên Mông của đất nước

7 min read

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam thì lịch sử 3 lần chống quân Nguyên Mông là những dấu ấn vàng son. Những trận chiến ấy đã thể hiện được lịch sử hào hùng và ý chí của toàn dân tộc.

Lịch sử 3 lần chống quân Nguyên Mông của đất nước

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 1 (năm 1258)

Công cuộc chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

Sự chuẩn bị của nhà Trần

 • Sứ giả Mông Cổ bị bắt giam và dân tộc một lòng chống giặc ngoại xâm.
 • Vũ khí đã sẵn sàng cho cả nước.
 • Thành lập các đội dân binh, tập luyện võ nghệ ngày đêm.

Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ

dich-that-bai-voi-ke-hoach-vuon-khong-nha-trong
Địch thất bại với kế hoạch “vườn không nhà trống”

Xem ngay: lịch sử ông Công ông Táo để biết thêm thông tin

Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy 3 vạn quân Mông Cổ  tràn vào nước ta vào tháng 1/1258. Giặc theo đi đường sông Thao và tiến xuống Bạch Hạc (Phú Thọ). Sau đó, tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc) thì tại đây đã bị quân của ta do vua Trần Thái Tông chỉ huy chặn lại ở phòng tuyến.

Nhận thấy thế mạnh của địch, Vua Trần rút lui khỏi thành Thăng Long, rút về Thiên Trường (Hà Nam) và thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống”

Khi đi vào kinh thành, giặc bỗng thấy không có ai, không có lương thực. Kinh thành đã bị chúng phá hoạt điên cuồng. Do quân ta chống trả quyết liệt và thiếu lương thực, địch đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực, khó khăn ngay sau 1 tháng.

Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, Hà Nội). Quân Mông cổ bị đánh tan, phải rút chạy về nước vào ngày 29/1/1258. Tại lần 1, cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ thắng lợi tuyệt đối.

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 2 (1285)

Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến

 • Để bàn kế đánh giặc, các vương hầu, quan lại được vua Trần triệu tập, mở hội nghị Bình Than. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chính là Trần Quốc Tuấn.
 • Vua Trần mở hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long vào đầu năm 1285 mời các bô lão để bàn kế đánh giặc.
 • Ở Đông Bộ Đầu, toàn dân được lệnh chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức duyệt binh, tập trận lớn.

Diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 2

Tóm tắt cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 2

Thoát Hoan cầm đầu 50 vạn quân Nguyên tiến vào nước ta vào tháng 1/1258.

 Quân ta đã tiến về Vạn Kiếp, Thăng Long và cuối cùng, rút về Thiên Trường (Hà Nam) sau một vài trận đánh địch tại biên giới. Kế hoạch tiếp theo ra dùng là “Vườn không nhà trống”.

Ngay tại lúc đó, Toa Đô dẫn quân từ Chăm-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa. Để tiêu diệt quân ta, quân Thoát Hoan tiếp tục mở cuộc tiến công xuống phía Nam. Thế nhưng, quân địch thất bại và đành phải  rút về Thăng Long và tiếp tục lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Biết được địch đang bị suy yếu lương thực. Tháng 5/1258, nhà Trần tổ chức phản công đánh tan quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, Chương Dương, Hàm Tử, Thăng Long.

Kết quả của lần 2 kháng chiến chống quân Mông Nguyên

 • Quân giặc bị giết chết lên tới 50 vạn, số còn lại tháo chạy về nước.
 • Toa Đô bị chém đầu, Thoát Hoan chui ống đồng về nước.

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 3 (năm 1287-1288)

Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt

Sau hai cuộc kháng chiến lừng lẫy thì cuộc kháng chiến thứ ba chống quân xâm lược Mông Nguyên tựa như một khúc anh hùng ca của toàn dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã hoàn toàn đánh đuổi được địch và dành được chủ quyền Đại Việt, tinh thần của dân tộc nước Nam.

Nhà Nguyên hoãn lại việc xâm lược Nhật Bản sau 2 lần thất bại. Quân địch lại quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba.

Vua tôi nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến

Diễn biến:

 • Quân Nguyên tấn công Đại Việt vào tháng 12/1287. Cánh quân thứ nhất do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào Lạng Sơn, Bắc Giang và chiếm đóng Vạn Kiếp
 • Cánh quân thứ 2 là thủy quân do Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào nước ta. Để phối hợp cùng Thoát Hoan, chúng ngược lên sông Bạch Đằng.

Chiến thắng Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc

Trần Khánh Dư cho quân mai phục đợi đoàn thuyền lương của địch tại Vân Đồn. Quân ta đã đánh dữ dội từ nhiều phía khi đoàn thuyền lương của địch đi qua.

=> Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần 3: Thuyền lương thực của quân địch bị đắm số lượng lượng lớn, số còn lại bị quân ta chiếm.

Chiến thắng Bạch Đằng

ba-lan-dan-toc-chien-thang-quan-nguyen-mong
Ba lần dân tộc chiến thắng quân Nguyên Mông

Click ngay: Lịch sử ông già Noel để biết thêm thông tin

 • Quân Thoát Hoan chiếm đóng Thăng Long nhưng rơi vào thế bị động vào cuối tháng 1/1288. Lúc này, quân địch vô cùng hoang mang.
 • Tại sông Bạch Đằng, quân ta bố trí mai phục.
 • Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi rút về theo đường sông Bạch Đằng vào tháng 4/1288. Khi thủy triều dâng cao, quân ta nhử địch vào sâu trận. Nước rút xuống, toàn bộ quân định bị xô vào cọc và quân ta đánh chiếm trọn hai bờ.
 • Kết quả: Ô Mã Nhi bị bắt sống và quân địch đã bị giết chết. Cánh quân bộ của Thoát Hoan nhanh chóng rút về nước -> Quân Nguyên thất bại thảm hại, không còn giấc mộng xâm chiếm Đại Việt.

Lịch sử 3 lần chống quân Nguyên Mông của đất nước là một lịch sự hào hùng của dân tộc ta. Nơi đây đã chứng minh được ý chí và chiến lược của toàn dân tộc.

Rate this post