T3. Th8 16th, 2022

Đến muộn 15 phút, thí sinh sẽ không được dự thi vào lớp 10

4 min read
Thí sinh đến muộn 15  phút tính từ thời gian phát đề sẽ không còn được vào thi nữa là quy chế mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nên các em học sinh chú ý để có thể thu xếp thời gian tránh đi muộn giờ làm ảnh hưởng đến việc thi của mình

Sáng 6/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017-2018. Năm nay, ngay sau khi phát đề, thí sinh phải kiểm tra, nếu thấy thiếu câu, thiếu trang, rách, mờ, nhòa… phải báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp xử lý.

Năm nay theo quy định của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi quốc gia, thì ngay sau khi được cán bộ coi thi phát đề thì các em ngay lập tức phải kiểm tra đề, nếu thấy thiếu câu, thiếu trang, rách mờ, nhòa, có dấu hiệu tẩy xóa thì phải báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp xử lý.

Nếu không kiểm tra mà để sau khi phát hiện quá 10 thay vì 15 phút như mọi năm sau khi phát đề mới báo thì thí sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nên các bạn chú ý để tránh trường hợp không may xảy ra.

Đến muộn 15 sẽ không được vào thi

Thí sinh đến chậm 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không đủ điều kiện dự thi buổi thi hôm đó, nếu thí sinh bị ốm hay xảy ra bất trắc về sức khỏe thì sẽ được đưa đến cơ sở y tế của điểm thi và được hội đồng coi thi lập biên bản xác nhận. Tất cả các tài liệu của cuộc thi như đề thi giấy thi giấy nháp của thí sinh sẽ được nộp lại vào bảo quản cho trưởng điểm sau buổi thi đó, nếu thi sinh bị ốm trong suốt quá trình thi không thể tự làm bào và tự nguyện nộp bài trắng thì sẽ được tính như vắng thi.

Những thí sinh phạm lỗi một làn, nhìn bài học trao đổi bài với thí sinh khác sẽ bị khiển trách, hình thức cảnh cáo được áp dụng với những thí sinh tiếp tục vi phạm quy chế thi sau khi bị khiển trách, trao đổi bài hoặc giấy nháp với các thí sinh khác, chép bài của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác chép bài thì tất cả đều tính là vi phạm quy chế thi.

Hình thức phạt cao nhất cho các thí sinh vi phạm quy chế thi đó là đình chỉ thi được áp dụng với những thí sinh bị cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm cho buổi thi môn đó, mang những vật dụng cấm vào phòng thi như điện thoại, tài liệu, hoặc đưa đề thi ra ngoài và nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi, viết vẽ vào tờ giấy làm bài của mình những nội dung không liên quan, có hành động gây mất trật tự, đe dọa các cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc là các thí sinh khác.

Bài thi sẽ bị chấm điểm 0 nếu được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi có chữ viết của người thứu 2 trở lên, có 2 bài làm trở lên đối với 1 bài thi. Hủy nội dung bài thi nếu thí sinh viết hoặc vẽ vào bài thi những nội dung không lên quan đến bài thi, để người khác thi hộ hoặc làm bài thay cho người khác, sửa chữa bài làm sau khi đã nộp bài của người khác.